תנאי שימוש - מניעה של סרטן צוואר הרחם
3015
rtl,page-template-default,page,page-id-3015,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 1. אתר papiloma.co.il (להלן ” האתר”) הוא אתר המשמש כאתר פרסום ושיווק של שירותים ו/או מוצרים ו/או טיפולים של מרפאת “אולטרה מדיקל” (להלן “המרפאה”) ומופעל ומנוהל על ידה. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 2. תנאי השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת המרפאה ו/או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 3. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר , קוד האתר, קבצי המדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת המרפאה.
  בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש של המרפאה.
 4. המידע המופיע באתר, לרבות במאמרים השונים, נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עיצה ו/או ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף לייעוץ אישי ו/או ייעוץ מומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאה ובאופן אישי.
 5. כתנאי לקבלת טיפול כלשהוא, על המשתמש לעבור בדיקות התאמה לקבלת הטיפולים השונים אצל הרופא ו/או המטפל אשר בתחום מומחיותו מבוצע הטיפול. בדיקות ההתאמה יבוצעו בהתאם לשיקול דעת המרפאה.
 6. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסדים לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש במידע המוצג באתר.
 7. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרות, הפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או אחר בשל הפסקת שירותים ו/או הורדת האתר או חלק ממנו.
 8. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 9. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של “ultra medical” ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהתאם צוין אחרת ו/או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני. במקרים כאלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני אליו שייכים התכנים.
 10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא שלו, ללא צורך לספק סיבה המקובלת על המשתמש.
 11. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהתאם יעלה בידו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל עילת תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או המרפאה בהקשר זה.
 12. לצורך פעילות האתר ולצורך איסוף מידע לגבי שימוש של גולש באתר, על מנת לבצע ניתוח סטטיסטי של הנתונים, יתכן והאתר יעשה שימוש בקבצי “קוקיז”. קבצים אלו שמורים בספריות שונות בהתאם לדפדפנים שבהם הגולש עושה שימוש. קבצים אלו כוללים מידע ונתונים על פעילות הגולש. ככל שירצה הגולש להימנע מקבצים אלו, הדבר ניתן על ידי הגדרת חסימה לקיבצי ה”קוקיז” ו/או מחיקתם ממחשב הגולש, ואולם במצב כזה יתכן והגולש לא יוכל להשתמש בחלק משירותי האתר.
 13. עם מסירת פרטי משתמש לאתר, מסכים בזאת המשתמש כי “אולטרה מדיקל” ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה תהיה רשאית לפנות למשתמש , בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים ולהעביר אליו חומר פרסומי או אחר וכן להציע לו טיפולים ו/או שירותים אחרים. המשתמש יכול לבחור להיגרע מרשימת התפוצה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות להודעה.
 14. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו נתגלעה מחלוקת כלשהיא בקשר לשימוש באתר, אתם מסכימים להלן כי כל האמור לעיל מצוי תחת סמכות השיפוט הבלעדית של מדינת ישראל והחוק הישראל, תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים במחוז תל אביב בלבד.